Zážitkami, odvahou, úprimnosťou a priamosťou Viollete Leduc bola fascinová aj Simone de Beauvoir.