Neobíďte myšlienkovo bohatú prózu Juraja Briškára, Sprievodca nezrozumiteľnosťou.