Aj slovenská literatúra vie zaujať, byť kvalitná a zároveň ľahká.