knihe 5 jazykov lásky netreba mlčať. Na prvý pohľad síce môže pôsobiť ako príručka pre začiatočníkov alebo jednoducho niečo, čo vám veľa nedá, ale pozrime sa na to, o čo v knihe ide a prečo to môže byť tá správna voľba aj pre vás. Nezáleží na tom, či ste práve slobodní, vo vzťahu alebo už v manželstve.

Čo sú jazyky lásky? Podľa Garyho Chapmana sú jazyky lásky prejavy, ktoré jeden partner vysiela k druhému a naopak. To, ktorým z piatich jazykov lásky hovoríte k partnerovi a to, akým hovorí on k vám, má veľmi významný dopad na vaše pocity zo vzťahu a to, či bude vzťah naozaj trvalý. Všetky jazyky sú dôležité, ale u každého človeka sú na vrchole rebríčka trošku iné. A ak sú u vášho partnera namixované odlišne, tak ako nie ste zvyknutí lásku prejavovať, je veľký predpoklad, že budú vo vzťahu problémy. Lebo len tým, že budete čo najviac hovoriť jazykmi lásky, ktoré sú pre vášho partnera najdôležitejšie, budete schopní v ňom roky obnovovať a prehlbovať jeho lásku k vám. Len vtedy prijme vašu lásku a vaše konanie v ňom bude pravidelne lásku vyvolávať, on sám ju bude cítiť a bude mať prirodzenú potrebu opätovať vám ju.

Päť jazykov lásky (Gary Chapman)

Medzi jazyky lásky patria slová uistenia, pozornosť, prijímanie darov, skutky služby a fyzický dotyk. To, ako ich máte namixované, záleží napríklad od vašej osobnosti, sociálneho a rodinného pozadia, v ktorom ste vyrastali. Možno už teraz, po ich vymenovaní, viete, čo je na čele vášho rebríčka a čo je pre vás menej dôležité. Gary Chapman všetky jazyky lásky detailnejšie opisuje a rozvádza. V závere na ne ponúka aj testík. A na príkladoch párov zo svojej poradenskej praxe ukazuje ako sa vzťahy dajú obnoviť, aj keď to už niekedy vyzerá len na čisté zrútenie. Vychádza z určenia primárnych jazykov lásky partnerov a ich ochoty investovať do vzťahu aj posledné sily a naučiť sa hovoriť jazykom lásky ich partnera. Na všetko nájdete príklady vychádzajúce z reálnych vzťahov, pri ktorých Gary Chapman robil poradenstvo. Nezabúdajte, kde je vôľa, tam je cesta.

Vďaka knihe Päť jazykov lásky si ozrejmíte, ktoré sú vaše jazyky lásky a ktoré sú dôležité pre vášho partnera. Získate tipy ako hovoriť jazykom lásky vášho partnera. Kniha je nastavená na takú úroveň, že aplikovaním jej rád do praxe môžete vzťah len zlepšiť. Ak by sa ešte zhoršil, tak to už bol vážne neriešiteľný prípad, povedala by som. Na vzťah sú vždy dvaja a bez obojstrannej snahy to ani tentokrát nepôjde.

Mnohí si určite pomyslia, veď tie jazyky lásky a rady z knihy sú také jasné. No jedna vec je vedieť, že lásku by sme mali prejavovať tým či oným spôsobom, druhá vec je praktická a pravidelná aplikácia. A práve k tomu kniha Garyho Chapmana načrtáva a obnovuje cestu. A tiež je možné, že ste určili nesprávne jazyky lásky. Aj také prípady už boli.

Takže pre tých šťastnejších i menej šťastných, jedna z vynikajúcich kníh o partnerskej láske, ktorú odporúčam. Naučte sa hovoriť jazykom lásky vášho partnera a užívajte si jeho lásku, ktorá sa znásobí.

CHAPMAN, Gary. Päť jazykov lásky. Bratislava: Porta Libri, 2012. 204 s.

Knihy, ktoré pri tejto príležitosti ešte odporúčam:
Fromm, Erich. Umění milovat.
Pastirčák, Daniel. Zdravé telo v kóme.
Gottman, John. Sedm principů spokojeného manželství.
Sri, Edward. Tajomná láska medzi mužom a ženou.