Značky

,

Maďarského autora Lászla Krasznahorkaia som objavila v roku 2011, v čase premiéry filmu Béla Tarra, Turínsky kôň. Krasznahorkai bol scenáristom filmu a keďže sa mi minimalizmus, periféria maďarského vidieka a ponurá až katastrofická atmosféra filmu zaryli pod kožu, Krasznahorkai sa dostal do centra môjho záujmu. V diele Od severu hora Od jihu jezero Od západu cesty Od východu řeka sa niektoré z atribútov filmu Béla Tarra tiež objavujú. Je tu istý minimalizmus v tzv. dejovej vyprázdnenosti, tichý katastrofizmus, ale aj minimum postáv a teda akési odľahlé miesto sveta, kde vnuk princa Gendžiho hľadá bájnu záhradu, ktorú popisuje kniha „Sto krásných zahrad“. Tá, ktorú hľadá, ho zaujala najviac a čitatelia sa v knihe ocitajú v centre tohto hľadania, neďaleko japonského mesta Kjóto, kde sa nachádza chrámový komplex, ktorý túto záhradu azda ukrýva.

Na první zastávce za Šičidžó na hlavní trase dráhy Keihan nikdo nevystoupil, nikdo nenastoupil, vlak zastavil, dveře se automaticky otevřely, pak se o několik vteřin později se zasyčaním zavřely, výpravčí zdvihl signalizační terč, pohlédl na oba konce vylidněného nástupiště, stiskl tlačítko odjezdu na sloupu, a nakonec se pomalu, obřadně, hluboce uklonil před prázdným vlakem, který tiše opouštěl stanici, aby pokračoval dál svou cestou: do Udži, na jih.

Od severu hora... (Krasznahorkai)Nie je to nijaká detektívka. Rovnako ako vnuk princa Gendžiho túži skôr po poznaní, odhalení zmyslu bytia vďaka nájdeniu záhrady, aj čitateľ dostáva viac otázok ako odpovedí. Keby pre nič iné, tak kvôli forme. Od prvej vety druhej kapitoly (prvá v knihe nie je), ktorá je dlhšia než jedna strana, je jasné, že podobný štýl nie je náhodný a bude skôr pravidlom. Vyprázdnený dej, kde sa viac ako ľudia, „hýbu“ zvieratá, ktoré čoskoro umierajú, a kde sa o niektorých veciach dozviete, kde boli vyrobené či prečo boli napísané, a o rastlinách ako sa zrodili, nie je v kombinácii s maximálne dlhými vetami rýchlo čitateľný, ale plynie akosi pokojne, občas meditatívne, inokedy katastroficky, s akýmisi predozvenami blížiacej sa apokalypsy. Krasznahorkai sa opisom ani na chvíľu nevyhýba, aj chrámový komplex podáva čitateľovi ako na dlani, s množstvom detailov ohľadom stavby či zariadenia. A keďže je veľmi malá šanca, že by čitateľ poznal podrobnosti ohľadom stavieb, materiálov a vnútorného zariadenia a účelu chrámového komplexu, sú opisy na mieste a nenudia. Okrem formálneho účelu, vykreslenia atmosféry príbehu a miesta dejov, majú teda často i edukačný charakter.

Čo sa dá na knihe ďalej oceniť, okrem tzv. baroknej rétoriky, ktorá má v maďarskej literatúre tradíciu, sú japonské reálie a vyprázdnený záver, ktorý má jasný filozofický podtón. Plusom je tiež časová neukotvenosť, pričom ak si predstavíme, že sa príbeh odohráva v 21. storočí, tak pôsobí ako zrkadlo Západu. Človek-čitateľ zmietaný množstvom povinností a možností sa buď len ťažko vnorí do Krasznahorkaiovho diela, alebo v ňom vzbudí otvorenejšie reakcie a nové myšlienky nielen ontologického charakteru.

Postavou vnuka princa Gendžiho, ktorý v skutočnosti v knihe veľa vody nenamúti, Krasznahorkai odkazuje na japonský román Príbeh princa Gendžiho, ktorý v 11. storočí napísala dvorná dáma Murasaki Šikibu. Hlavnou postavou jej románu je princ Gendži, ktorý počas svojho života s väčším či menším šťastím nachádza milovanú ženu, no neotáľa a stále sa rozhliada ďalej. Ideálna žena síce nemusí existovať, lenže on práve po nej prahne. A podobné hľadanie podniká jeho vnuk v Krasznahorkaiovom diele, ale hľadá záhradu (poznania). Vzhľadom na to, že Krasznahorkai nespomína meno vnuka, kým v Príbehu princa Gendžiho sa jeho vnuk volá Nió, Krasznahorkai potvrdzuje časovú neohraničenosť svojho diela a otvára interpretačné možnosti. Tie v doslove čiastočne odhalila prekladateľka knihy Simona Kolmanová, čím dala širšej čitateľskej verejnosti skvelú príležitosť viac pochopiť Krasznahorkaiovu knihu Od severu hora Od jihu jazero Od západu cesty Od východu řeka.

KRASZNAHORKAI, László. Od severu hora Od jihu jezero Od západu cesty Od východu řeka. Praha: Mladá fronta, 2008. 112 s.

Reklamy